dilluns, 18 de desembre de 2017

LES ACTIVITATS DE LA MENT

https://pixabay.com/es
"Actualment encara, els Yoga-Sūtra de Patañjali és considerat com un dels tractats sobre el psiquisme humà més precís, més clarificador i, per tant, més important. La seva finalitat és mostrar que la pràctica de yoga pot modificar profundament la ment humana a fi de viure en harmonia amb els altres i amb un mateix, fet que permet de progressar en un camí d'espiritualitat universal.”[1]

Però Patañjali al llarg d’aquests 195 aforismes no ens descriu en cap moment què és la ment, només ens parla de la seva condició fluctuant, de la seva necessària canalització i de les seves activitats, que diu són cinc: coneixement just, saber erroni, imaginació, son pofund i memòria (YS 1.6). D’aquestes activitats ens diu també que ens poden causar dolor o no. Per tant en sí mateixes són neutres. Tot dependrà de com les emprem o de les emocions que ens suscitin.

La primera d'aquestes activitats és el coneixement just.

El coneixement és correcte o just perquè és fruit d'una experiència sensible directa, de la reflexió o d'un testimoniatge vertader (YS 1.7). És a dir, la primera manera d’obtenir un coneixement vertader és a partir de la pròpia experiència, ja que l'experiència sensible directa ens dóna un coneixement vivencial, tangible i concret. Un coneixement sensible, encarnat.

Si no podem tenir una percepció directa dels fets i som capaços de raonar amb claredat, també podem arribar al coneixement vertader, però aquí ja topem amb una condició: ens cal per obtenir-lo poder raonar amb claredat. Quan ambdós mitjans no són aplicables, sempre ens queda consultar fonts fiables. Segons ens diuen els comentaristes, Patañjali es refereix com a fonts fiables a les Escriptures Sagrades o als ensenyaments dels grans Mestres.

El fet doncs que la primera forma d'arribar al coneixement correcte sigui l'experiència sensible directa és un tret fonamental del yoga que implica:
  • que aquest coneixement és vàlid per a la persona que l'ha experimentat independentment de que els altres hi participin o no, el comparteixin o no, el comprenguin o no
  • que aquest coneixement és per a la persona transformador, ja que no es tracta d'una mera especulació intel·lectual, sinó que implica una experiència vital que abasta totes les dimensions del seu ésser i que deixa per tant, una empremta. No es tracta d’un coneixement que d’aquí uns anys podria acabar oblidat, sinó que es tracta d’un coneixement que s’incorpora a la vivència nuclear de la persona i resta com a pedra de toc de la seva experiència.
Per tant aquest tipus de coneixement és, en sí mateix, una font d'esperança i de llibertat. D’esperança perquè és una “veritat”. De llibertat perquè deslliura de falses autoritats o d’autoritats “externes”.

I tanmateix aquest coneixement just és una activitat mental que tal i com ens indica el sūtra 1.2 igualment ha de ser canalitzada a fi d’assolir la revelació de la Consciència veritable (YS 1.3)


Beatriu Pasarin, El Yoga en capítols, segon any, desembre 2017, publicat per Bija, Associació per a la difusió del yoga, http://grupbija.blogspot.com.es/


[1] Patañjali, Yoga Sūtra. Traducció i comentari Frans Moors. Les Cahiers de Présence d’Esprit, 2007, p.11

dilluns, 13 de novembre de 2017

LES CAUSES DEL DOLOR


Una puerta abierta de par en par a los aires del porvenir (Liubliana, 2006). 
(Foto © Albert Lázaro-Tinaut) dins de http://impedimentatransit.blogspot.com.es/2011/07 
L’origen de la confusió en què vivim és la ignorància ontològica: no saber qui som o què som. Patañjali ens diu que aquesta ignorància és substancial (YS 2.24). Això significa que es genera a causa de l’encarnació, és a dir, que no hi pot haver vida material sense aquesta ignorància i sense els seus fills o ramificacions que són l’ego, el desig, l’aversió i la por. Sense desig la vida s’extingiria però alhora el desig s’ha d’observar, ponderar i, fins i tot a vegades, convé de contenir-lo. Igualment l’ego és necessari per a la gestió de la vida, però si vivim dins dels límits del nostre ego ben aviat deixem de veure l’amplitud i la riquesa de l’existència, perquè ens aïllarem de nosaltres mateixos alhora que perdem el contacte real amb els altres. Si una persona creu que mai no morirà o que sempre serà jove, ben aviat cometrà accions que li poden aportar dolor o haurà de reprimir en sí mateixa tot signe d’envelliment i per tant, li caldrà construir una falsa identitat basada en la pèrdua de la perspectiva vital. Tanmateix, és molt possible que en els actes d’heroisme hi hagi indiferència vers la pròpia existència. Igualment l’aversió i la por ens poden paralitzar, però també són formes de prudència per a protegir la nostra vida.
Per tant aquestes dificultats substancials que són l’arrel de la nostra confusió vital, tenen d’una banda un caràcter de preservació de l’existència i de l’altra ens n’amaguen la veritat. No són doncs fàcils de gestionar ni d’eradicar i sovint ens porten a vincular-nos erròniament amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el nostre entorn. Però Patañjali ens diu que si arranquem de nosaltres totes les arrels d’aquesta confusió, si eradiquem la ignorància obtindrem aleshores la llibertat de saber Qui Som (YS 2.25) Aquesta afirmació és molt esperançadora ja que ens fa pensar que hi ha una altra manera de viure que no és presonera de l’instint de conservació, de depredació o de la por. És com si de sobte algú t’obrís una finestra i veiessis que hi ha tota una altra dimensió de la Vida. I per aconseguir aquesta fi ens proposa dos recursos:
- Si ens sentim dominats per l’ego, el desig o la por, ens cal apaivagar aquestes fluctuacions mentals mitjançant la meditació (YS 2.11) ja que aleshores el més important és evitar que continuïn arrossegant-nos sense fre en una espiral que cada vegada més ens augmentarà la confusió i ens abocarà a situacions doloroses.
- Quan estan més lleus o subtils és aleshores el moment cabdal d’emprendre un treball fort, de fons, a fi d’extingir en nosaltres tant com puguem aquestes arrels del dolor (YS 2.10)

Per tant el yogui ha de mantenir-se tothora conscient, vigilant, atent i alhora confiat, perquè si bé el treball a fer no és pas senzill, Patañjali mateix ens diu: que la confusió és en sí mateixa el ressort que ens portarà vers l’alliberament. (YS 2.23)

Beatriu Pasarin, El Yoga en capítols, segon any, novembre 2017, publicat per Bija, Associació per a la difusió del yoga, http://grupbija.blogspot.com.es/

dimarts, 17 d’octubre de 2017

L'ESSÈNCIA l EL CANVI, 2https://upload.wikimedia.org/wikipedia
Ens diu Patañjali que no sabem qui som, que vivim en la confusió respecte a nosaltres mateixos i que això genera distorsió a l’hora de relacionar-nos amb nosaltres, amb els altres i amb tot lo altre (YS 2.17) Per tant ens cal assumir que si volem viure, és a dir, si no ens volem reduir a la gestió de la vida i volem sentir la Vida, ens caldrà fer un treball d’investigació sobre nosaltres mateixos que aturi la distorsió i impedeixi la propagació del dolor en nosaltres, en els altres i en tot lo altre a causa de les nostres accions i reaccions.

Ens cal doncs desenvolupar una visió clara, pacífica i contínua (YS 2.26) Però per a desenvolupar aquesta visió hem de tenir ben present que les persones tenim un problema i que l’origen d’aquest problema no està en els altres sinó en nosaltres mateixos. No està en lo altre sinó en nos. I hem d’experimentar, de sentir amb claredat, que l’origen d’aquest problema rau en la confusió d’allò que és essencial amb allò que no ho és i trobar els mitjans que ens permetin distingir en tot moment i en tota circumstància allò essencial d’allò que no ho és. Així ens ho va proposar el savi Vyāsa, que és el comentarista més antic del Yoga Sūtra, en explicar-nos el sūtra 2.27 de Patañjali.

Beatriu Pasarin, El Yoga en capítols, segon any, octubre 2017, publicat per Bija, Associació per a la difusió del yoga, http://grupbija.blogspot.com.es/

dimecres, 13 de setembre de 2017

L'ESSÈNCIA I EL CANVI, 1

https://us.123rf.com/450wm/ziamary/ziamary1505/ziamary150500004/40672751
-vector-de-mosaico-chino-estilo-oriental-patr-n-transparente.jpg?ver=6
Imagina que tot allò creat està format per tres energies: l’energia de la il·luminació, de la claredat o de la brillantor, l’energia de l’acció, de l’activació o del moviment i l’energia de la immobilitat, de la condensació o fixació. Si vols els pots posar colors: blanca, vermella i negra o groga, carbassa i marró.
Arbres, pedres, éssers humans, els grans mamífers o els petitíssims insectes. Els minerals, la sorra, el mar i el cel. En tots aquests éssers les tres energies hi són presents. No d’una manera estàtica sinó en continu moviment, com si ballessin entre elles, predominant ara l’una o ara l’altra. També en el nostre cos i en la nostra ment. S’alternen i es capgiren. Són l’essència de la matèria: el canvi constant.
Ara imagina que cada ésser té òrgans dels sentits per rebre i per comunicar el món creat i que l’onzè sentit és la ment que gestiona els deu canals de rebuda (oïda, tacte, vista, gust, olfacte) i els deu de sortida (paraula, agafar, locomoció, procreació i eliminació) (YS 2.18) Obtenim un immens teixit de sensacions, visions, sons i pensaments que s’estenen i cobreixen de punta a punta el món sencer: és l’experimentació de la matèria
I en aquest teixit tothora canviant i sensible imagina un fil d’or present en tots els dibuixos del teixit. És un únic fil encarnat en tot ésser, permanent, inalterable, que tot ho veu i ho experimenta: és la Consciència.

Així ens explica Patañjali (YS 2.17 i 2.18) que la persona és l’encarnació d’un principi permanent, en una matèria tothora canviant (2.20) Aquesta barreja ens genera confusions i dificultats de relació, alhora que ens impedeix la clara consciència de qui som o de què som. Però aquesta confusió és alhora, el ressort necessari que ens portarà a la feliç “comprensió de la natura real de les dues energies” (2.23): la de la Matèria i la de la Consciència.

Beatriu Pasarin, El Yoga en capítols, segon any, setembre 2017, publicat per Bija, Associació per a la difusió del yoga, http://grupbija.blogspot.com.es/

dissabte, 9 de setembre de 2017

YOGUIS


"Al principio, cuando veía en los libros imágenes de yoguis sentados con las piernas cruzadas en las selvas de la India, algo me decía: miralas dos veces.

Me fijaba en las caras.

No tenían la cara de un hombre que estuviera perdiendo el tiempo.

Tenían la cara de un hombre poseedor de algo que yo no solo deseaba, sino que desconocía.

Me atraían.

Transmitían poder y dignidad y una ausencia total de miedo.

Muchos de sus semblantes traslucían picardía o amor, o poder y fuerza.

Eso me hizo pensar que la iluminación debía de ser algo real, aunque yo no supiera el qué.

Supuse que la única manera de intentar alcanzarla era zambullirme en el interior y ver lo que ocurría.

Porque sabía que no iba a pasar en la vida superficial de Los Ángeles.


elgranjero.com.pay
Atrapa el pez dorado."

David Lynch                                            

dissabte, 2 de setembre de 2017

Kaivalya, l’alliberament

Paisatge vermell. Aquarel·la. Beatriu Pasarin

Ens cal obrir-nos a la única certesa de la nostra existència: la mort. Ens cal preparar-nos i és ara, en la plenitud de la nostra vida, quan hem de fer aquesta preparació. Vida i Mort són dues cares d’una única existència. En el Yoga Sūtra de Patañjali trobem indicacions que ens poden ajudar a predisposar-nos positivament vers aquest gran secret que és ja en nosaltres.

Aquest curs serà teòric i pràctic i s’adreça a tota persona que hi estigui interessada. La part pràctica consistirà en postures de yoga, respiració i silenci.Mandales bessons. Aquarel·la.
 Beatriu Pasarin

El curs és de 4 sessions de 2 hores, una cada mes, des de l’octubre fins al gener, en dissabte matí. El cost és de 86€, que es poden abonar en dos pagaments (53€ el 1er i 33€ el següent)

CALENDARI: Dissabtes 21 octubre, 18 novembre, 16 desembre, 20 gener de 10 a 12. Cal portar roba còmode i un pareo.

Carrer de Solà 19. Les Corts, BarcelonaBEATRIU PASARIN 

609 047 701 

escoltarlallum.blogspot.com.es


dijous, 31 d’agost de 2017

CURS DE MEDITACIÓ
Mandala blau. Aquarel·la.
Beatriu Pasarin

 La meditació és una transformació natural, 
un desenvolupament harmoniós 
i una purificació que abasta la totalitat del nostre ésser.
La meditació no és un exercici narcisista o d’autocomplaença, 
és una exigència, una intenció d’esdevenir més pregonament humans.

Aquesta és la raó de ser de la meditació.

Des de fa més de 4000 anys, el ioguis saben que la meditació és una relació que transforma la persona.


Éssers taronges. Aquarel·la. Beatriu Pasarin
Aquest curs s’adreça a tota persona que vulgui meditar o que vulgui continuar meditant. Consisteix en 7 sessions de 2 hores, una cada mes, des de l’octubre fins a l’abril, en divendres tarda. El cost és de 150€, que es poden abonar en tres pagaments (80€ 1er i 35€ els dos següents)

CALENDARI: Divendres 6 octubre, 3 novembre, 1 desembre, 12 gener, 2 febrer, 2 març i 6 abril de 18.30 a 20.30. Cal portar roba còmode i un pareo.
Carrer de Solà 19. Les Corts, BarcelonaBEATRIU PASARIN 609 047 701 beatriupasarin@gmail.com escoltarlallum.blogspot.com.es 

divendres, 25 d’agost de 2017

EL YOGA ÉS INTIMITAT“El Yoga és initimitat. No hi ha yoga entre un i un milió; 
el yoga és entre dos: el mestre i l’estudiant.”

T.K.V. Desikachar. El corazón del Yoga, Inner Traditions, México, 2003, p. XXVII 

En les nostres classes de yoga el més important són els alumnes. La relació que amb la pràctica continuada l’alumne estableix amb sí mateix, li permet passar de la superficialitat de l’ego a la profunditat del Ser. Aquesta relació és altament sanadora i creativa, i desenvolupa en tota persona el respecte i l’amor envers la singularitat de cadascú.

El yoga que us oferim està basat en el yoga clàssic de Patañjali i troba en el seu text, el Yoga-Sūtra, totes les referències necessàries per orientar la nostra pràctica.

Pertanyem a la tradició de Srī Krishnamacharya i de T.K.V. Desikachar i de molts dels deixebles occidentals que es van formar amb ells. Durant un temps aquesta tradició va ser coneguda com a Viniyoga.

T.K.V. Desikachar, El corazón del Yoga, Inner Tradiotions, México, 2003

Us oferim anualment classes en grup, classes individuals, sessions de meditació, un curs de meditació, un curs sobre el Yoga-Sūtra de Patañjali i d'altres activitats monogràfiques.

Les classes en grup faciliten una estona setmanal durant la qual experimentem què significa sentir-se en harmonia. Inclouen pràctica de postures, pranayama i meditació o relaxació final. Les postures i la respiració ens purifiquen i nodreixen totes les dimensions de l’Ésser.

Les classes individuals són recomanables en casos d’aprofundiment de la pràctica, de recerca personal, de necessitats terapèutiques físiques o psíquiques, o senzillament, de circumstàncies determinades. En tot cas, sempre suposaran una oportunitat de desenvolupar més a fons la singularitat, les necessitats i l’orientació de cadascú. Cal concertar l’horari individualment.

Horaris:

- a l'Espai  Wu Wei

  • dimarts de 9.15 a 10.15 i de 19.30 a 20.30
  • dijous d’11 a 12 i de 18 a 19
  • divendres últim de cada mes, meditació de 18.30 a 19.30
- al Cetr


  • dimecres de 18.15 a 19.30

Beatriu Pasarín és professora de yoga reconeguda per l’AEPY (Asociación Española de Practicantes de Yoga), pel KHYF (Krishnamacharya Healing Yoga Foundation) i acreditada per la Generalitat de Catalunya. Es va formar amb Montserrat Serra Fort i va cursar el postgrau d’Acompanyament espiritual a la Fundació Vidal i Barraquer. Es segueix formant gràcies als seus alumnes, als seus companys i als mestres. Tots ells, generosament, il·luminen el seu esdevenir. Des d’aquí els dóna les gràcies.

divendres, 18 d’agost de 2017

AVUI, AMB DOLOR I CONVICCIÓ


Cartell. Anna Domingo Pasarín
Avui, amb dolor i convicció, ens declarem disposats a escoltar tothom,  a valorar tothom, a estimar tothom perquè en tots hi ha la llum sagrada de la Consciència.

Avui, amb dolor i convicció, practicarem per a poder transitar el dolor plenament i evitar així la rancúnia i la tensió que ens allunyarien de la nostra acceptació de l'instant present.

Avui, amb dolor i convicció, plorem per tots: els qui han patit directament l'atac, els qui han atacat i tots els qui patiran injustament les conseqüències de l'atac.

i OBERTAMENT ESTEM D'ACORD AMB LA NOTA QUE HA DIFÒS L'ASSOCIACIÓ PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS A PROPÒSIT DE L'ACTE TERRORISTA PERPETRAT A BARCELONA EL 17 D'AGOST DEL 2017

http://audir.org/nota-de-lassociacio-unesco-per-al-dialeg-interreligios-a-proposit-de-lacte-terrorista-perpetrat-a-barcelona-el-17-dagost-del-2017/


dilluns, 24 de juliol de 2017

Les 8 formes d'il·luminació


A la pel·lícula Zen dirigida l'any 2009 per Takahashi Banmei i per al meu gust molt ben interpretada per Kantarou Nakamura, el mestre Eihei Dōgen, ja prop de la mort, dóna als seus deixebles una llista de preceptes segons els quals, molts antics mestres van assolir la il·luminació en practicar-los de manera constant i rigurosa. D'alguna manera recorden els Yama i Niyama del yoga i les observances, recomanacions o preceptes que emmarquen totes les tradicions espirituals, ja que sense un marc ètic, la pràctica ben aviat queda reduïda a una simple eina de millorament personal, però no de transformació. De fet la pràctica vertadera es reconeix sempre per la capacitat de transformar-nos no en allò que volem ser, sinó en allò que ni tan sols podem imaginar que som. La il·luminació doncs  és una profunda reordenació de  les relacions que sostens amb tu mateix, amb els altres i amb l'Univers sencer. Us escric aquí aquestes vuit formes d'il·luminació. Ara que l'estiu ens aporta temps i calma pot ser un bon moment per a posar-les en pràctica i per a poder reflexionar-les...

                      allibera't de la cobdícia
                      cultiva la satisfacció
                      roman serè
                      esforçat contínuament
                      manten-te en l'estat de presència
                      no deixis de practicar zazen (meditació)
                      creix en saviesa
                      evita les converses ocioses
La películ·la la podeu veure en japonès i subtitulada en castellà. És un goig escoltar els personatges parlar en la seva llengua, sobretot la veu de l'actor principal és especialment vigorosa i rica en modulacions: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Te8DH_Eorg

  

dissabte, 22 de juliol de 2017

Sansuikyo. El Sūtra de las montañas y de los ríos

Pedraforca blog.kangap.com
"Las montañas y los ríos presentes son la expresión de los antiguos buddhas. Tanto las montañas como los ríos, tal y como son, manifiestan plenamente su virtud. Puesto que trascienden el tiempo, su actividad sucede siempre en el eterno presente. Puesto que permanecen en la naturaleza original desde antes de la aparición de la forma, su propia manifestación es liberación. Puesto que las virtudes de las montañas son elevadas y amplias, poseen el poder espiritual de cabalgar las nubes y la maravillosa capacidad de volar libremente con el viento."


Eihei Dōgen. Shōbōgenzō. La preciosa visión del Dharma verdadero. Traducción anotada de Dokushō Villalba. Kairós, Barcelona, 2015

dilluns, 26 de juny de 2017

La preciosa visión del Dharma verdadero

https://muellezen.wordpress.com/2012/07/28/
el-dharma-del-buda-la-herencia-inesperada/
"Cuando vas en barco y miras hacia la orilla, puedes cometer el error de creer que es la orilla del río la que se mueve. Pero si posas la mirada atentamente sobre tu propia embarcación, comprenderás que en realidad es el barco el que se mueve. De la misma manera, si examinas la multitud de fenómenos a través de tu percepción confusa, cometerás el error de pensar que tu propia mente es permanente. Pero si practicas íntimamente y retornas a lo que eres, comprenderás que nada posee naturaleza propia"

Eihei Dōgen. Shōbōgenzō. La preciosa visión del Dharma verdadero. Traducción anotada de Dokushō Villalba. Kairós, Barcelona, 2015

dimarts, 20 de juny de 2017

SABER QUI SOM


Pràctica al Wu Wei, 20 de juny 2017
Ens cal saber qui som o què som i en aquest sentit la pràctica de postures de yoga és una eina excel·lent. Primer perquè ens assegura una estona de consciència sensorial diària o setmanal i segon perquè ens situa en una àmbit contingut i serè que facilita l'hàbit de sentir-nos.

Les postures ens donen una visió directe de nosaltres mateixos, una visió no mediatitzada per cap autoritat, per cap racionalització. És una visió que emergeix del cos, directa, a vegades, ni tan sols és comprensible ja que pertany al coneixement vivencial, intuitiu i per tant, pot arribar a ser inefable. 

Però massa sovint la percepció física que tenim de nosaltres mateixos és externa, és a dir, està bastida sobre el que ens han dit els altres sobre com hauríem de ser o sobre com és el nostre cos, o per les imatges que ens hem construït de com ens agradaria que fos el nostre cos. No és doncs una percepció real, de fet és una distorsió que s'interposa entre nosaltres i el cos i que ens impedeix l'escolta del cos. Tenim aleshores una relació dolorosa amb la nostra corporeitat perquè està allunyada de la vivència i per tant del coneixement vertader. La pràctica de postures pot deslliurar-nos d'aquestes falses imatges i connectar-nos amb la corporalitat encarnada que som.

El cos el veiem i l'usem però el sentim des de dins. No tenim, excepte casos especials, una percepció externa del cos, per tant l'escolta de la corporalitat és l'escolta que ens porta al present, ens connecta amb l'instant que vivim sigui de la condició que sigui. És un primer pas per a començar a esbrinar la nostra veritable identitat.

diumenge, 11 de juny de 2017

Tots respirem però cadascú té el seu ritme respiratori. Per tant quan fem postures al ritme de la pròpia respiració es genera en nosaltres una actitud, una connexió amb el nostre interior. Quan aquesta connexió  no es dóna, la persona està "descentrada", és com si es fes estranya de sí mateixa, perquè el que hi ha a "fora" d'aquest interior, en la perifèria de la persona,  és la gestió de la vida, però aquesta gestió de la vida no és la Vida (Moratiel, 1992). Ens cal doncs tot sovint, retirar l'energia de la perifèria i adreçar-la vers l'interior de l'Ésser.

El primer pas doncs és respirar conscientment, mentre fem les postures de yoga, mentre preparem el dinar, mentre passegem o quan fem silenci. La respiració conscient aporta espai o distància per a veure-hi clar.
dilluns, 5 de juny de 2017

ANITA MOORJANI I EL YOGA

http://ndestories.org/anita-moorjani/

Anita Moorjani després de quatre anys de lluitar contra el càncer limfàtic que assolava el seu cos, es va rendir. Va sentir que ja no podia més i va acceptar la mort. En els fets que van passar a continuació aquesta rendició i acceptació  de l'instant present, prenen una gran significació que per als practicants de yoga, ens remet al 
īśvāra pranidhānā que significa abandonament a allò Suprem o acceptació sense condicions del resultat de les accions.

Mentre ella s'abandonava, el seu marit la ingressava d'urgències en un hospital de Hong Kong on els metges, en atendre-la, van informar al marit i a la mare de l'Anita que els acompanyava, que li quedaven poques hores de vida. Poc després entrava en coma. Tota aquesta vicissitud i l'expansió de la consciència que va experimentar l'Anita en entrar en estat de coma, està relatat de manera molt planera, amb dedicació i exactitud en el seu llibre Muero por ser yo*. Durant la seva expansió de consciència la Anita no només va prendre la decissió de no morir, a més a més va obtenir un coneixemen vivencial molt important. Algunes de les descripcions de com es sentia aleshores són molt properes a estats de consciència descrits per Patañjali al Yoga Sūtra. Però aquesta història encara no acaba aquí, ja que Anita no només no va morir sinó que va entendre, tan bon punt va decidir retornar a la vida, que si tornava estaria curada completament. I així va ser. Tot el seu cas està científicament documentat, no és cap invenció. La remissió espontània del seu càncer és una de les més famoses i científicament menys comprensibles.

De tornada doncs a la vida l'Anita va haver de fer una elaboració de la seva experiència que va canviar de manera definitiva la seva forma de viure. PErsonalment considero que aquesta és la part més interessant del llibre ja que de nou, en la descripció se les conviccions que va elaborar, trobem molta similitud amb la filosofia del Yoga exposada al  Yoga Sūtra de Patañjali. Per aquest motiu i perquè és un document honest i senzill us animo a llegir aquest llibre escrit sense cap altra pretensió que clarificar i compartir una experiència radical i transformadora.

Anita Moorjani. Muero por ser yo : www.bibliotecaespiritual.com/pdf.../anitamoorjanimueropors..

Tambéhi ha un audio de tot el llibre penjat al youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wjTBSCdf2Dc