dimecres, 31 d’agost de 2016

CURS 2016 - 2017


Yoga, meditació i consciència


Carrer de Solà 19. Les Corts, Barcelona

Els dimarts de 9.15 a 10.15 i de 19 a 20
Els dijous d'11 a 12 i de 18 a 19

CETR Centre d'estudi de les tradicions de saviesa

Carrer Rocafort 234, baixos (Jardins Montserrat) Barcelona

Els dimecres de 18.15 a 19.30

A l'espai de la llevadora ISABEL COCA CAMÍN

Carrer Casanova 27. Barcelona

Els dilluns de 20 a 21


divendres, 19 d’agost de 2016

Les activitats de la ment

Diu Patañjali al Yoga-sūtra que sabem de la ment per les seves activitats. 

Aquestes activitats poden causar-nos dolor i poden no causar-nos dolor. Per tant en sí mateixes elles són neutres, tot dependrà doncs, de com les emprem.

La primera d'aquestes activitats és el coneixement correcte o just. 

El coneixement és correcte o just perquè és fruit d'una experiència sensible directa, de la reflexió o d'un testimoniatge vertader.

L'experiència sensible directa dóna el coneixement més vívid, més tangible, més concret. Ens dóna un coneixement encarnat. Però si no podem tenir una percepció directa dels fets i som capaços de raonar amb claredat, podem arrribar també al coneixement vertader. Quan ambdós mitjans no són aplicables, sempre ens quedarà consultar fonts fiables. Tradicionalment Patañjali es referia a les Escriptures Sagrades o als ensenyaments dels grans Mestres.

El fet que la primera forma d'arribar al coneixement correcte sigui l'experiència sensible directa és un tret fonamental del Yoga ja que implica:

  • que aquest coneixement és vàlid per a la persona que l'ha experimentat independentment de que els altres hi pariticipin o no, el comparteixin o no
  • que aquest coneixement és per a la persona transformador, ja que no es tracta d'una mera especulació intel.lectual, sinó que implica una experiència vital que abasta per tant, totes les dimensions de l'Ésser humà
Així doncs aquest coneixement és en sí meteix font d'esperança i de llibertat.

dilluns, 8 d’agost de 2016

Avui, a les 2.45 de la matinada, el nostre mestre, T.K.V. Desikachar ha assollit l'alliberament final.

Així ho ha anunciat el Krishnamacharya Yoga Mandiram, l'entitat que ell va crear en honor del seu pare,  el seu mestre de Yoga:

T.K.V. DESIKACHAR
Sri T.K.V. Desikachar, que va arribar als peus de lotus del seu Acharya, el 8 d'agost de l'any 2016

Acharya en sànscrit significa Mestre i, per extensió, el Mestre absolut, el Senyor.
En la nota es cita el vers 3.21 de la Bhagavad Gita que diu:
"En les accions dels millors homes el altres troben un exemple a seguir. El camí que segueix un savi esdevé una guia per al món."


dimarts, 2 d’agost de 2016

JO SÒC EL QUI SÓC


L’objectiu de la meditació és senzillament entendre qui som, què som, connectar amb el nostre interior, silenciar totes les nostres veus i veure què succeeix aleshores. 

Tot el que acabo de dir no són sinó formes diferents de dir el mateix. 

Meditem per acceptar-nos, per acceptar allò que som, per anar desbrossant alhora que anem obtenim l’essència del que som. 

La meditació comporta un profund i radical reconeixement de la singularitat sagrada de cadascú. 

Aquella divina tautologia : JO SÓC EL QUI SÓC, és a on ens porta la meditació. 

A aquesta acceptació profunda de la nostra singularitat, de la nostra manera d’entendre el món que està íntimament vinculada a quelcom molt íntim, a quelcom que està encarnat en nosaltres.

ESCOLA D’ESTIU ARA IOGA. UNA APROXIMACIÓ ALS CHAKRES
L’Hostatgeria del convent de Palafrugell.
3 juliol 2016. Presentació de la meditació a càrrec de Beatriu Pasarín