dimecres, 27 d’abril de 2016http://signsandscreens.com.au/product/tree-of-life-large

Retir de Yoga i Meditació a ciutat
de l’1 al 5 d’agost
des de les 9 del matí fins a les 14 del migdia. 

Cinc matins per a meditar i practicar en silenci. 
Cinc matins per aprofundir en allò que som.
Us caldrà roba còmode i un pareo. 75 €


Carrer de Solà 19. 
                                       Les Corts, Barcelona

dilluns, 4 d’abril de 2016

TOTS SOM Ú

 No som éssers aïllats, sinó que estem connectats a tot allò que existeix: formem amb tots els éssers de la terra i amb els elements una comunitat conscient. L’Univers, el Cosmos sencer, participa també d’aquesta mateixa consciència divina.

Si venerem, honrem i respectem la vida comuna de tot, ens sentirem plenament arrelats. Allò que s’arrela bé, creix en plenitud i pot obrir-se a nivells superiors de consciència, perquè està nodrit des de la base.

A nivell corporal allò que ens arrela són els peus, les cames i el sacre. Els peus perquè contacten amb la terra, les cames perquè són les nostres columnes i el canal energètic per on puja l'energia de la terra, l’element que ens facilita l’alineació. El sacre, lloc sagrat del cos amb forma de copa, la base d’on neix i creix la columna.

A nivell d’éssers vius, de persones, la família és l’àmbit on aprenem a respectar la vida i a sentir-nos units. Rebem dels nostres ancestres una forma de veure el món i la transmetem, fins i tot en els aspectes que rebutgem o que neguem.

httpwaste.ideal.espopulusalba.htm
A nivell energètic, allò que ens permet arrelar-nos és la purificació. 
La purificació és necessària no només per a nosaltres mateixos: cada vegada que un ésser es purifica, la comunitat sencera es purifica amb ell.

Aquesta purificació sovint es concreta en nosaltres com relaxació. Quan estem relaxats les sensacions poden fluir en nosaltres, poden ser transitades sense que en restin residus bloquejant el flux energètic de la persona.


Beatriu Pasarín,  Autoconeixement i energia: el camí vers un mateix, primera sessió del curs: 5 març 2016, Espai Wu Wei